دکتر هادی زرافشان

[us_image image=”236″ size=”full” align=”center” style=”shadow-2″ animate=”afr”]

دکتری روانشناسی بالینی پژوهشی

من هادی زرافشان مدیر دپارتمان اتیسم و اختلالات تکاملی مرکز تحقیقات روان پزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات روان پزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشم.

[us_btn label=”ثبت درخواست مشاوره آنلاین” link=”url:%2Freservation%2F|target:_blank” align=”center” icon=”fas|ambulance”]