مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه با مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره 448_م با هدف ارتقاء سلامت روانی فرد و جامعه در سال 93 راه اندازی شده است. مدیر و موسس «نادیه بیچرانلو» و مدیر فنی مرکز«دکتر فریبرز حمیدی» می باشد . خدمات این مجموعه به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری در زمینه های مشاوره و درمان فردی ،کودک و نوجوان، خانواده وتوانبخشی شناختی و مغز می باشد.
فهرست