پروانه یزدی

[us_image image=”232″ size=”full” align=”center” style=”shadow-2″ animate=”afr”]

کارشناس ارشد روانشناسی

من پروانه یزدی درمانگر روانپویشی ، تسهیلگر و مدرس دوره های آموزشی در زمینه خودسازی و ارتباط هستم.

[us_btn label=”ثبت درخواست مشاوره آنلاین” link=”url:%2Freservation%2F|target:_blank” align=”center” icon=”fas|ambulance”]