مقایسه اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی-سیستمی گاتمن

مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجانمدار و شناختی – سیستمی گاتمن بر هماهنگی زناشویی زوجهای متعارض ، مختار عارفی – نوشین اصالحی ، سعیده السادات حسینی- ، حسن امیری – چکیده مقاله: زمینه: یکی از نابهنجاریهای زناشویی که موجبات مشکلات روانی، بی تفاوتی و طلاق زوجین می شود، تعارض زناشویی و در نتیجه عدم هماهنگی بین… ادامه خواندن مقایسه اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی-سیستمی گاتمن

ارتباط با کودک از طریق داستان

کتاب حاضر به زبانی ساده و به روشی منسجم، راهنمایی است که به والدین نشان می‌دهد چگونه داستان‌هایی خلق کنند که به کمک آنها کودک بتواند مفاهیم جدید را کشف کند. این کتاب با همکاری مرکز روابط عاطفی خانواده در «مینه‌سوتا» تهیه شده است و برای کمک به والدینی که کودکانی را به فرزندی پذیرفته‌اند… ادامه خواندن ارتباط با کودک از طریق داستان

شخصیت شناسی کودکان

شخصیت کودکان حجت اله فیزوسی hojat@lakmail.ir سال انتشار: 49 در این مقاله نگارنده در چند عنوان به موضوع شخصیت کودک می پردازد و از ابعاد مختلف آن را مورد مطالعه قرار می دهد. ماهیت شخصیت-ویژگی های رشد جسمی- حرکتی_ ویژگی های رشد عاطفی – اجتماعی _ویژگی های رشد ذهنی وشناختی _نقش معلم در شکل گیری… ادامه خواندن شخصیت شناسی کودکان

بررسی پدیدارشناسانه تجربه غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نویسندگان: انسیه انجدانی زهره خسروی پروین رحمتی نژاد مهرانگیز پیوسته گر مهرداد افتخار شکوه السادات بنی جمالی منبع: مطالعات روانشناختی دوره سیزدهم بهار 1396 شماره 1 کلید واژه ها: اختلال شخصیت مرزی غمگینی دیسفوریا چکیده: غمیگینی یکی از ویژگی هسته ای اختلال شخصیت مرزی است با این وجود مطالعه های معدودی ماهیت این هیجان را… ادامه خواندن بررسی پدیدارشناسانه تجربه غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نقش طرحوارههای جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

مینا مجتبایی-هایده صابری- عزیزه علیزاده فصلنامه علمی پژوهشی سلامت – بهار 1394 نتیجهگیری و بحث هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان متأهل بود. با توجه به این هدف، پرسشنامه های مرتبط در اختیار افراد نمونه قرارداده شد و پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج… ادامه خواندن نقش طرحوارههای جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

تعارضات زناشویی

نقش حمایت عاطفی و خودتعیین گری در پیش بینی تعارضات زناشویی در زنان متاهل فاطمه موسوی – رقیه قلی نسب قوجه بیگلو بهار و تابستان 1398 مطابق با یافته های این پژوهش عدم خودتعیین گری نقش عمده ای در افزایش رضایت زناشویی ایفا کرده و با اثرگذاری بر رضایت زوجین موجب کاهش میل به همکاری،… ادامه خواندن تعارضات زناشویی

رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی

چکیده پژوهش حاضر که از نوع پژوهشهای مروری است به بررسی روند تحول رواندرمانی های موج سوم با تاکید بر طرحواره درمانی می پردازد. رواندرمانی های موج سوم اصولا نشات گرفته از رواندرمانی های شناختی- رفتاری هستند که موج اول آن با نظریه رفتارگرایی کلاسیک و درمانهای مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی رفتار و یادگیری ایجاد… ادامه خواندن رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره درمانی