۸۸۶۹۵۶۰۹ - ۸۸۶۸۰۵۴۹
الهه محمودوندی باهر
الهه محمودوندی باهر

مشاور در زمینه : مشاوره زوج - مشاوره فردی

الهه محمودوندی باهر هستم. مشاور و متخصص در رویکرد هیجان مدار متخصص در درمان فردی و خانواده و زوج درمانی فردی : اضطراب_ افسردگی_ کم رویی اختلال خوردن _ اختلال خواببرخی اختلالات شخصیت مانند مرزی ، خودشیفته، دوقطبی،اسکوزوئیدو....‌ زوج درمانی: تعارض زوجین_ خیانت_ پیش از ازدواج